Skip to content

โครงการอิสลามพื้นฐาน หลักสูตรเร่งรัด (รุ่น 2)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ มุุสลิมใหม่ ผู้ที่สนใจอิสลาม แสวงหาความรู้แสวงหาสัจธรรม เรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามพื้นฐาน สอบถามเพิ่มเติม 096-878-9169 รอบ วันเสาร์ เริ่ม...

โครงการอบรมนักศึกษา และครูอาสา เพื่อสอนอิสลามขั้นพื้นฐาน

ที่มาของโครงการ เนื่องด้วยมูลนิธิอิสลามทอล์ค ได้จัดการเรียนการสอนอิสลามพื้นฐาน ให้กับพี่น้องมุสลิมใหม่ ทั้งช่องทาง Online และ Offline มาเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้มูลนิธิฯ...

การเข้ารับอิสลาม

“อิสลาม” เป็นคำภาษาอาหรับ แปลว่า การยอมจำนนการปฏิบัติตาม และการนอบน้อม เมื่อนำคำว่า “อิสลาม” มาเป็นชื่อของศาสนาจึงมีความหมายว่าเป็นศาสนาแห่งการยอมนอบน้อมจำนนต่อพระเจ้า คือ อัลลอฮ์...

ซะกาต คืออะไร

“ซะกาต” ตามความหมายในเชิงภาษาศาสตร์ หมายถึง การทำให้สะอาดบริสุทธิ์ ความจำเริญ หรือการพัฒนา … สำหรับมุสลิมที่มีทรัพย์สินมากเพียงพอตามกติกาที่ศาสนากำหนด การจ่ายซะกาต จึงเป็นเครื่องชำระล้างสิ่งที่มีในครอบครองให้บริสุทธิ์...

Tel. 098-273-5074